Tự học PM

A fine WordPress.com site

Delphi technique là gì?

leave a comment »

Chẳng cần thiết vì ít áp dụng kỹ thuật này, nhưng nay trong khi discussion với các bạn thì có vẻ mình chưa hài lòng với kết quả lắm, nên đã lên mạng hỏi anh google tí.

Tóm lại, Kỹ thuật Delphi là một kỹ thuật lấy ý kiến của một nhóm chuyên gia có các đặc trưng sau:

  1. Những người tham gia không nhất thiết phải biết nhau.
  2. Có thể tham gia một cách ẩn danh (anonymously), kiểu như bỏ phiếu kín, không ai biết ý kiến của ai.
  3. Không phải nhất thiết cùng có mặt ở một địa điểm theo kiểu mặt đối mặt.

Image

Ưu điểm: tránh được yếu tố tâm lý (tâm lý đám đông; tâm lý nể nang đồng nghiệp, sợ hãi cấp trên,…)

Nhược điểm: chậm, thậm chí rất khó nhận được ý kiến trả lời.

—————————————————————————–

Ngoài lề: Tên Delphi được xuất phát từ một Thánh địa của Delphi, vùng Parnassus ở Hy Lạp, nơi có một Nhà tiên trị rất giỏi. Năm 1969, thời kỳ bắt đầu Chiến tranh lạnh (Cold War), khi nghiên cứu dự báo tình hình KT-XH Mỹ đến năm 2000, hai nhà khoa học Mỹ là O.Helmer và D.Gordon đã sử dụng phương pháp điều tra này, và sau đó phương pháp này được đặt tên là phương pháp Delphi. Ở PMBok gọi là Delphi technique.

250px-Delphi_Composite

Written by hoantv

June 14, 2013 at 5:15 pm

Posted in 90. Glossary

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: