Tự học PM

A fine WordPress.com site

Network Diagram Method và áp dụng trong thực tế?

leave a comment »

Theo PMBok thì Network Diagram (còn được gọi là Project Schedule Network Diagram) là một thành phần không thể thiếu trong khi tạo schedule: là output của Sequence Activities process.

Network Diagram chỉ thể hiện các sự phụ thuộc về logic (logical relationship) giữa các hoạt động của dự án.

Phương pháp Network Diagram áp dụng lý thuyết đồ thị có hướng (cấu trúc mạng lưới) vào trong các thuật toán để lập kế hoạch tiến độ và tổ chức thực hiện dự án.

Ví dụ đơn giản sau đây là một Network Diagram:

Image

Có nhiều phương pháp sơ đồ mạng đã được phát triển, dưới đây là một số phương pháp chính hay nhắc đến:

 1. CPM (Critical Path Method): là phương pháp xác định đường đi dài nhất trong network tính từ thời điểm khởi công đến thời điểm kết thúc dự án. Đường đi dài nhất (hay còn gọi là Đường găng) chính là tổng thời gian thực hiện dự án.
 2. PERT (Project Evaluation and Review Technique): là phương pháp áp dụng kết hợp giữa lý thuyết xác suất thống kê (để ước tính thời lượng của công việc) với dạng sơ đồ mạng đường găng (CPM) sử dụng lý thuyết đồ thị.
 3. ADM (Arrow Diagram Method): là phương pháp sơ đồ mạng CPM thể hiện activity bằng mũi tên. Loại này chỉ thể hiện được mối quan hệ FS (Finish to Start).
 4. MPM (Metra Potential Method): là phương phá sơ đồ mạng CPM thể hiện activity bằng nút (node), quan hệ giữa các nút bằng mũi tên (do người Pháp phát triển độc lập với PERT vào năm 1958).
 5. PDM (Precedence Diagram Method): là phương phá sơ đồ mạng CPM thể hiện activity bằng nút (node), quan hệ giữa các nút bằng mũi tên do Mỹ phát triển trên cơ sở cải tiến phương pháp CPM của Hoa Kỳ và MPM của Pháp. Phương pháp này chú trọng đến việc thể hiện tất cả các mối quan hệ trên thực tế giữa các activities mà phương pháp ADM không thể hiện được. Phương pháp PDM là cơ sở thuật toán cho phần mềm Microsoft Project.
 6. CCM (Critial Chain Method): sơ đồ mạng chuỗi găng.

Chi tiết về các phương pháp sơ đồ mạng thì mỗi cái sẽ có một topic riêng.

Quay trở lại về việc áp dụng trong thực tế như thế nào cho hợp lý ở các dự án phát triển phần mềm?

Trong dự án phát triển phần mềm, một trong công việc quan trọng nhất mà chúng ta thường tập trung vào làm rõ trong giai đoạn lập kế hoạch là Xác định phạm vi dự án (Define Scope). Một trong những tài liệu quan trọng phải tạo được ra là WBS (Work Breakdown Structure). Mục chi tiết nhất trên WBS gọi là gói công việc (work package).

Từ WBS này chúng ta sẽ tạo ra được 2 loại sơ đồ, một cái ở mức tổng thể (master) và một cái ở mức chi tiết (detail).

Hình sau mô tả sự mapping giữa WBS và Network Diagram:

Image

Tiếp theo ở giai đoạn tạo schedule, bạn thường phải tạo 2 loại schedule sau mà buộc phải lấy kết quả từ Network Diagram:

 1. Master Schedule
 2. Detail Schedule

Bạn cũng có thể nói là tôi chả bao giờ tạo Network Diagram mà các dự án mà tôi từng làm PM đều thành công đó thôi. Đúng, bạn có thể đúng. Theo tôi lý do bạn đúng bởi vì (1) bạn là người nhiều kinh nghiệm và (2) các dự án đó thường là quy mô nhỏ, ít phức tạp mà thôi.

————————————————-

Chia sẻ thêm: Để mà tạo ra được một tài liệu schedule đầy đủ, chi tiết, và nhất là chính xác ngay từ sớm là việc rất khó vì rất nhiều lý do, đại loại như:

 1. Mức độ rõ ràng của estimate: thời gian đầu rất khó để mọi thứ sẵn sàng cho bạn xơi ngay.
 2. Scope cũng hay bị thay đổi: thêm/bớt/update work package.
 3. Resource cũng không phải sẵn sàng ngay từ đầu.
 4. Change request: cái này cũng hay có trong suốt dự án.
 5. Risk: cái này cũng là một phần tất yếu trong suốt dự án và rất đau đầu.

Written by hoantv

June 20, 2013 at 5:54 pm

Posted in 06. Prj Time Mgt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: