Tự học PM

A fine WordPress.com site

Fixed/Variable Cost – Chi phí cố định vs Chi phí biến đổi

with one comment

Buổi thảo luận ngày Thứ 6 (2013/6/21) rất sôi nổi về phân biệt các loại chi phí, mỗi người đều có các ý kiến khác nhau, hoặc là theo kinh nghiệm, hoặc là theo cảm nghĩ.

Riêng mềnh, mặc dù trước đây cũng đã từng đọc qua rồi, tuy nhiên việc quản lý cost chưa thực sự ngấm vào máu, quản lý dự án chủ yếu là đạt tiến độ+chất lượng+delivery ngon là OK roài, nên còn amateur lắm. Mới gần đây thì mới thấy được sức ép về quản lý cost.

Dựa vào cách ứng xử của chi phí theo sự biến đổi của mức độ hoạt động, chi phí của cty thì chi phí được chia làm 2 loại: Fixed cost và Variable cost.

 1. Fixed cost (Chi phí cố định): là các chi phí không thay đổi tùy thuộc vào quy mô sản xuất hoặc doanh thu. Nguyên văn ở PMBok: These costs remain constant throughout the project (Cost of office setup, rentals,…)
 2. Variable cost (Chi phí biến đổi): là các khoản chi phí mà phụ thuộc vào quy mô sản xuất hoặc doanh thu. Nguyên văn ở PMBok: Costs that vary depending on the amount of wok or production (Cost of material, supplies, wages,…)

Image

Ví dụ như ở cty mình thì theo mình những chi phí sau là chi phí cố định:

 • Chi phí thuê văn phòng, gồm 2 tầng của toàn nhà VP khá xịn, chắc cũng tốn phết 🙂
 • Chi phí tiền lương+bảo hiểm cho nhân viên fulltime.
 • Chi phí mua ô tô và thuê lái xe riêng cho sếp 🙂

Chí phí biến đổi:

 • Chi phí cho nhân viên partime, hợp đồng ngắn hạn phải thuê thêm khi cty nhiều việc.
 • Chi phí văn phòng phẩm, nước uống
 • Chi phí mua máy tính cho nhân viên,…

Nếu phân loại chi phí theo đơn vị nhỏ hơn như từng project (cty mình thì thuộc loại balanced matrix) thì chủ yếu là nhìn thấy chi phí biến đổi, ít nhìn ra (hoặc mềnh chưa nhìn ra) chí phí cố định:

 • Chi phí quản lý dự án (PM/PL/PMO/QA)
 • Chi phí cho developer, tester.
 • Chi phí thuê chuyên gia support.

Các loại chi phí này thì rõ ràng là tỷ lệ thuận với quy mô của project roài.

Image

Để đánh giá hoạt động hiệu quả thì:

 • Ở khía cạnh cty nói chung: Doanh thu >= Chi phí cố đinh + Chi phí biến đổi.
 • Ở khía cạnh project nói riêng: Total Estimated Effort >= Actual Effort (bao gồm cả chi phí quản lý.
Advertisements

Written by hoantv

June 22, 2013 at 3:41 pm

Posted in 07. Prj Cost Mgt

One Response

Subscribe to comments with RSS.

 1. […] Fixed/Variable Cost, buổi thảo luận ngày 2013/6/21 cũng mất thêm khoảng nửa tiến nữa về […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: