Tự học PM

A fine WordPress.com site

Archive for July 2013

Stages of Team Development

leave a comment »

Xây dựng, phát triển team là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng của PM, bởi vì tất cả công việc thực tế đều do team thực hiện. Không có team thì plan của PM chỉ ở trên giấy. Team không tốt thì không thể hoàn thành công việc theo plan được.Image

Việc phát triển team có 5 giai đoạn như sau:

ImageĐặc trưng của từng giai đoạn như sau:Image

Advertisements

Written by hoantv

July 10, 2013 at 3:36 pm

Posted in 09. Prj HR Mgt

Pareto – Nguyên lý 80/20

leave a comment »

Nguyên lý Pareto hay quy luật 80/20 nói rằng trong rất nhiều sự kiện, 80% kết quả là do 20% nguyên nhân gây ra. Nhà tư tưởng quản trị doanh nghiệp Joseph M. Juran đề xuất quy luật này và đặt theo tên của nhà kinh tế người Ý Vilffredo Pareto người đã quan sát 80% đất ở Ý là thuộc sở hữu của 20% dân số.

Trong quản lý chất lượng, có một câu nói rất hay là: 80% vấn đề do 20% số nguyên nhân gây ra.

Ngoài ra, trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều câu nói liên quan đến quy luật này, ví dụ:

  1. 80% doanh thu do 20% số khách hàng đem lại.
  2. 20% chi phí đầu tư ban đầu đem lại 80% hiệu quả công việc.
  3. 80% thông tin quan trọng nhất chỉ gói gọn trong khoảng 20% nội dung, và cũng chỉ chiếm trong khoảng 20% thời gian đọc. –> Ngẫm lại thấy khá chuẩn.
  4. 80% những nỗ lực không tập trung của chúng ta chỉ đem lại 20% kết quả.

Image

Từ đây có thể rút ra một số kết luận là:

  1. Phải tìm cho được nguyên nhân gốc rễ gây là nhiều vấn đề và giải quyết dứt điểm những nguyên nhân này, đừng để cho nó trở thành mất kiểm soát.
  2. Những công việc ở thời gian initiation, planning và giai đoạn đầu của executing khả năng chỉ chiếm khoảng 20% effort, nhưng có thể đem lại 80% hiệu quả cho dự án.
  3. Trong công việc hàng ngày, phải biết sắp xếp độ ưu tiên công việc, giải quyết dứt điểm những công việc ưu tiên cao, tránh lãng phí thời gian.

Written by hoantv

July 9, 2013 at 4:11 pm