Tự học PM

A fine WordPress.com site

Archive for the ‘01. Introduction’ Category

Project Management/ Quản lý dự án là gì?

leave a comment »

PMBok định nghĩa rất đơn giản:

Project Management is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to meet the project requirements.

Ngoài PMBok ra cũng có rất nhiều những định nghĩa khác nữa về Quản lý dự án, ví dụ:

1. Quản lý dự án là một ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, dảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra.

2. Quản lý dự án là việc áp dụng các chức năng và hoạt động của quản lý vào suốt vòng đời của dự án để đạt được mục tiêu đề ra.

Thách thức, cũng là vấn đề đau đầu nhất của công việc quản lý dự án là làm sao để đạt được các mục tiêu của dự án trong điều kiện ràng buộc bởi 7 yếu tố chính (trong đó 3 yếu tố đầu gọi là triple constraints):

  1. Phạm vi (scope)
  2. Chi phí (cost)
  3. Thời gian (time)
  4. Chất lượng (quality)
  5. Nguồn lực (resource)
  6. Rủi ro (risk)
  7. Sự thỏa mãn của khách hàng (customer satisfaction)

ImageImage

Vậy công việc chính của quản lý dự án là làm gì? Là quản lý được 7 yếu tố ràng buộc trên, thật là đơn giản quá nhỉ, thưởng thức cafe thôi =)).

WP_000487

Written by hoantv

June 14, 2013 at 4:36 pm

Posted in 01. Introduction

Project/ Dự án là gì?

leave a comment »

Vincom Mega Mall Royal City

Theo PMBok định nghĩa rất đơn giản:

A temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result.

Tiếng Việt tạm dịch:

Dự án là một nỗ lực tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm, dịch vụ, hoặc một kết quả duy nhất.

Đi vào phân tích các chữ bôi đậm ở câu trên:

1. Temporary endeavor: tạm thời nghĩa là không phải vô thời hạn, mãi mãi, Do đó buộc phải có ngày bắt đầu và ngày kết thúc rõ ràng.

  • Dự án sản xuất phầm mềm thường kéo dài từ 3 tháng đến 2 năm tùy theo quy mô. Những dự án kéo dài từ 3 năm trở lên thì hoặc là rất lớn, hoặc là dự án bảo trì.
  • Dự án xây dựng:  mình không rõ lắm nhưng theo quan sát thì đối với các công trình dân dụng loại nhỏ thì thường là 6 tháng đến 1 năm, những công trình lớn (khu đô thị, tòa nhà cao tầng) thì chắc là từ 2~5 năm. Thời buổi BĐS đóng băng thế này rất nhiều những dự án BĐS cứ làm “change request” lùi ngày giao nhà liên tục =))

2. Unique: kết quả sản phẩm của dựa án phải là duy nhất, ví dụ: xây dựng tòa nhà mới, xây dựng phần mềm ERP mới, xây dựng hạ tầng mạng để cung cấp dịch vụ 4G,…

Những ví dụ mà sản phẩm không phải là duy nhất (hoặc lặp đi lặp lại): sản xuất ô tô theo dây chuyền của doanh nghiệp; công việc hàng ngày của bộ phận Admin,…

Written by hoantv

June 13, 2013 at 3:41 pm

Posted in 01. Introduction